O firmie

Biuro Rachunkowe Doradców Podatkowych "PROFIT" s.c. zajmuje się prowadzeniem księgowości małych, średnich i dużych firm oraz doradztwem podatkowym. Obsługujemy również  firmy z Warszawy i okolic . Dokumenty odbieramy osobiście od Klienta .

Biuro powstała w marcu 2008 r. Założyli je Andrzej Gawor Doradca Podatkowy nr wpisu 10925 i Marcin Rostkowski Doradca Podatkowy nr wpisu 10923.

 

Spółka Doradców Podatkowych Profit s.c. powstała w marcu 2008r . Założyli ją Andrzej Gawor Doradca Podatkowy nr wpisu 10925 i Marcin Rostkowski Doradca Podatkowy nr wpisu 10923.

Przebieg kariery zawodowej: od 1993r do końca lutego 2008r. pracowaliśmy w służbach skarbowych tj.  10 lat w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Radomiu i Warszawie ,a 5 lat w III Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Radomiu . Pracując w różnych działach kontroli osób fizycznych i prawnych zdobyliśmy bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Nasze kompetencje potwierdziliśmy zyskując uprawnienia inspektorów kontroli skarbowej (zdany w 2000 r. egzamin w Ministerstwie Finansów).

Przez 15 lat naszej pracy przeprowadziliśmy łącznie ponad 1200 kontroli skarbowych i podatkowych. Kontrola nie ma przed nami żadnych tajemnic.

W 2008 r. zdaliśmy egzamin na doradcę podatkowego potwierdzający naszą wiedzę i kompetencje.

Z uwagi na zakres i charakter wykonywanej wcześniej i obecnie pracy posiadamy bardzo szeroką wiedzę z zakresu prawa podatkowego (wszystkie podatki) oraz procedur podatkowych , kontrolnych. Jest to wiedza nie tylko teoretyczna , ale również praktyczna. Wiemy w jaki sposób wykorzystywać przepisy podatkowe w dopuszczalny prawem sposób z korzyścią dla Klienta i jego portfela. Potrafimy przygotować dokumenty pod ,,kontrolę" , udzielimy wiele bezcennych wskazówek w tym zakresie. Udzielamy wyjaśnień w każdej sprawie podatkowej i rozwiążemy każdy problem podatkowy w sposób korzystny dla podatnika i bezpieczny w przypadku ewentualnej kontroli. Sporządzamy opinie prawne.