Oferta

Zakres oferty :

 • audyt (kontrola) dokumentów w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (CIT)
 • audyt (kontrola) dokumentów w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • szeroko rozumiane doradztwo praktyczne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i VAT poprzez wykorzystanie kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego wynikającego z pracy w organach skarbowych w działach kontroli
 • comiesięczny audyt dokumentów Ľródłowych oraz ksiąg rachunkowych i ewidencji oraz sporządzanych deklaracji podatkowych
 • udział w kontrolach podatkowych i skarbowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej
 • reprezentowanie podatnika przed w/w organami podatkowymi i kontrolnymi
 • reprezentowanie podatnika przed sądem administracyjnym
 • sporządzanie odwołań: od protokołów pokontrolnych oraz od decyzji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, sporządzanie apelacji od orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach z zakresu prawa podatkowego
 • sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie praktycznego stosowania i wykorzystywania wszelkich możliwości jakie przewidują przepisy prawa podatkowego z korzyścią dla podatnika
 • rozwiązywanie wszelkich napotykanych (często bardzo nietypowych) problemów podatkowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla ryczałtu i ewidencji VAT
 • deklaracje miesięczne , kwartalne, roczne zeznania podatkowe
 • wszelkie rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • optymalizacja podatkowa

Formy współpracy z Klientem

 • na podstawie umów o stałą współpracę pomagamy Klientom w codziennej, bieżącej działalności ich przedsiębiorstw (cykliczne, comiesięczne najczęściej jednodniowe, wizyty u Klienta w czasie których rozwiązujemy wszelkie napotkane problemy podatkowe) lub bieżące prowadzenie księgowości firm
 • jednorazowe umowy (współpraca nie stała) dotyczące świadczenia usług doradztwa podatkowego oraz innych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami na życzenie Klienta
 • zapewniamy dojazd do Klienta i odbiór dokumentów

Bezpieczeństwo Klienta

W trosce o bezpieczeństwo firm posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej zarówno w zakresie doradztwa podatkowego jak i prowadzenia usług księgowych przez biuro rachunkowe . Zapewniamy 100% dyskrecji i poufności w kwestii uzyskanej przez nas od Klienta wszelkiej wiedzy na jego temat, kontrahentów do czego również zobowiązuje nas ustawa o doradztwie podatkowym i etyka wykonywanego zawodu.